Fundalingua - betrouwbaar en flexibel vertaalbureau
Fundalingua - voor een heldere boodschap in alle talen.
deutsche Version english version
FAQ (Vaak gestelde vragen)

brontekst
Een brontekst is de originele tekst die vertaald dient te worden en door de opdrachtgever wordt aangeleverd.

CAT-tool
Een CAT-tool zorgt voor meer efficiŽntie en hogere kwaliteit van een vertaling. De afkorting 'CAT' staat voor 'computer assisted translation' (oftewel 'computer ondersteund vertalen'). Twee belangrijke functies van een CAT-tool zijn
vertaalgeheugens en terminologie databanken.

Computervertaling
Een computervertaling is een vertaling die volledig door een computer is gemaakt. Ondanks dat er al veel onderzoek naar is verricht, is de kwaliteit van een vertaling die volledig door een computer is gemaakt nog onvoldoende.

Context
De context is het verband, waarin iets zich voordoet of waarin iets zijn betekenis krijgt. Een context kan betrekking hebben op een geschreven tekst, maar ook op een bepaalde situatie of bij de personen die erbij betrokken zijn.

Doeltekst
De doeltekst is de vertaling van de originele tekst.

Machinevertaling
Een machinevertaling of computervertaling is een vertaling die volledig door een computer is gemaakt. Ondanks dat er al veel onderzoek naar is verricht, is de kwaliteit van een vertaling die volledig door een computer is gemaakt nog onvoldoende.

Moedertaal principe
De vertaler vertaalt een tekst naar zijn eigen moedertaal.

Spoedvertaling
Een spoedvertaling is een vertaling die binnen zeer korte tijd moet worden uitgewerkt. Het kan ook betekenen dat de vertaling 's avonds, op feestdagen of in het weekend moet worden gemaakt. Dit is uiteraard kostbaarder dan een vertaling die binnen het gangbare tijdsbestek wordt uitgewerkt.

Term
Een woord en/of uitdrukking met betrekking op een bepaald vakgebied, bijv. kunst, techniek enz., dat daar een eigen, scherp omlijnde betekenis heeft.

Terminologie
Het geheel van de termen (woorden en uitdrukkingen) die in een bepaald vak of met betrekking tot een bepaalde zaak gebruikelijk zijn (bijv. computerterminologie, medische terminologie enz.) Maar ook een unieke bedrijfsterminologie is van essentieel belang voor een heldere en duidelijke communicatie.

Terminologie databank
Woorden die van belang zijn voor een bepaald vakgebied en een bepaalde klant worden in een terminologie databank opgeslagen. Dit heeft als voordeel dat in al uw teksten dezelfde vaktermen worden gebruikt. En dat de consistentie in de terminologie ook gegarandeerd blijft als er meerdere vertalers aan een (groot) vertaalproject werken.

Translation Memory
Een Translation Memory of vertaalgeheugen is een tweetalige databank met (vertaalde) tekst.

Tolk
Een tolk is een persoon die gesproken taal mondeling vertaalt.
Er zijn verschillende manieren van tolken, de meest gangbare zijn:
  • simultaan tolken (tegelijk luisteren en spreken
  • consecutief tolken (luisteren en daarna de vertaling geven)
  • verbindingstolken (het vertalen van korte stukjes conversatie in beide talen)
  • gebarentolken (het vertalen van gebaren)
Vertaler
Iemand die schriftelijk een tekst in een andere taal vertaalt.

Vertaalgeheugen
Een vertaalgeheugen is een tweetalige databank met (vertaalde) tekst.


Nederlandse versie english version
Fundalingua © Copyright 2020 | home | contact